Всі твори

Думки про рідний донецький край

Я уродженець і мешканець Донеччини. Маю 46 років від народження. Вчився в радянських школах, закінчив філософський факультет Московського університету ім. Ломоносова. Викладав у школі, сидів у тюрмах і таборах, працював на заводі. Зараз працюю слюсарем-монтажником 4-го розряду.

Всі твори

Роздуми про мову

Донецька область займає територію, на якій кочували, зміняючи одні одних скити, сармати, авари, болгари, племена салтівської культури, печеніги, торки, половці, хозари, татаро-монголи.В добу Київської Русі князі влаштовували походи на кочові племена, досягали берегів Дону та Азовського моря і вже в той час мали вплив на наші землі.

Всі твори

Історична доля України

Початок 60 років – перiод перших паросткiв нацiонального пробудження по тяжкiм моральнiм i фiзичнiм лихолiттi, яке пережила Україна в 30-40 рр., коли з нечуваною, дикою жорстокiстю придушено будь-якi прояви нацiонального духу.Декiлька десяток дисидентiв 60 рр. були тими ясними променями серед кромiшньої темряви, котрi показали, що iдеї i почуття нацiї не знищенi, що Україна живе.

Всі твори, ПАМ'ЯТЬ

Словник мовних покручів

Цього «Словника невідповідних нормам української літературної мови слів (чужі слова, спотворені слова, кальки і т.п.)» Олекса Тихий укладав поміж першим і другим ув`язненням – між 1964 і 1977 роками.